Rubriky

Našim cílem není šokovat, ale otevírat cesty k pojmenování věcí, které se dějí kolem nás. Chceme být důvěryhodným protipólem všech konspiračních webů, fake news a propagandy. Přicházíme s obsahem, který nepodléhá ani ekonomickému ani politickému tlaku. Perspektivu tvoří trojice rubrik:

Přímý úhel nabízí aktuální publicistiku a rozhovory

Reflektor představí “příběhy lidí, kteří nerezignovali pod tíhou osudu”

Retrospektiva poukáže na české události 20. století pohledem jejich přímých aktérů.